Logo

Huset bland träden

Huset bland träden

Huset bland träden är byggt på plintar/pelare och höjden över marken varierar mellan 0,5 till 2,5 meter.

Det ska smälta in i naturen med fasader av lärk- eller furuplattor, Yttertaket med torv eller mossa/sedum.

Stort takfönster som släpper ned ljus och värme från solen till matplatsen/köket.

Stora altandäck kring huset som är format som ett u och i mitten gärna ett träd som sticker upp där.

Källardel under mittdelen under köket Träd kan stå kvar kring huset, men glesa undan en del mot sjön.

Huset bland träden

 Kontakt

Norum Arkitektstudio

Arkitekt SAR/MSA Kennet Norum

Adress

Hungviksudde 1
Västra Hungvik
671 95 Klässbol


Tel: 0570 104 73
Mobil: ‭070 649 08 93‬
Mail: kennet@norum.se