Logo

Vidareutvecklar Era Visioner.....

Erbjuder totalentreprenad, även ritningar o skissförslag

Norum Arkitektstudio har genom
många års erfarenhet ett väl utbyggt kontaktnät
och stor praktisk erfarenhet av skapande
och samarbete mellan olika parter inom byggsektorn

Kvalitetsbygge genom hela processen

 

 Kontakt

Norum Arkitektstudio

Arkitekt SAR/MSA Kennet Norum

Adress

Hantverksgatan 5
671 31 ARVIKA


Tel: 0046 571 11 40
Tel: 0046 571 11 75
Mobil: 0046 706 49 08 93
Mail: norum.kennet@telia.com